Kirkeskoven-Oringe 26/5-2005
   
Lang bane 6 km   tid
Troels Christiansen Søllerød OK 33.10
Niels-Henrik Holscher O-63 44.07
Anne Plenge Jensen OK Øst 44.30
Jens Kristensen NFR 45.10
Carl-Aage Hansen O-63 47.25
Peter Bjørn Jensen O-63 50.25
Erik Bülow-Olsen O-63 50.30
Villy Rasmussen O-63 52.15
   
Kort bane 4 km    
Kim Jensen O-63 40.00
Trine Carlsen/Josefine O-63 48.04
Lene Colmorten O-63 49.30
Bente Skov-Jensen O-63 51.53
Bonnie Petersen O-63 52.30
Camilla/Jens Chr./Michael O-63 69.30