Langebæk Skov 18/8-2005
   
Lang bane   tid
Henrik Plenge Jensen Søllerød OK 52.55
Jens Kristensen NFR 53.00
Niels-Henrik Holscher O-63 55.00
John Knudsen NFR 56.10
Jonas Jørgensen O-63 57.44
Carl-Aage Hansen O-63 60.15
   
Kort bane    
Peter Bjørn Jensen O-63 40.00
Bente Skov-Jensen O-63 62.56
Bonnie Petersen O-63 68.00
Jens Christian Mandøe O-63 75.00
Lene Colmorten O-63 75.00